ทำความรู้จัก Polar Sleep Plus

หลายท่านคงเกิดความสงสัยนะครับว่าการนอนหลับพักผ่อนนี่ มันเกี่ยวกับการฝึกซ้อมหรือการออกกำลังกายด้วยหรือ จากบทความตอนที่แล้ว ได้นำเสนอเกี่ยวกับประโยชน์ของการนอนหลับไปแล้ว มาวันนี้เรามาทำความรู้จัก Polar Sleep Plus ระบบการติดตามและวิเคราะห์คุณภาพของการนอน ที่สามารถให้ผลย้อนกลับและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและนิสิยในการนอนหลับของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ค้นพบพลังแห่งการนอนได้แล้ววันนี้
การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพ และ ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายของคุณ นอกจากนี้ ยังส่งผลดีเป็นอย่างมากต่อด้านจิตใจ การจดจำ การเรียนรู้ และความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบ เผาผลาญสารอารหาร และ อีกมากมาย

 

 

การนอนหลับกับการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย
ในด้านกีฬาเพื่อวามเป็นเลิศ และการออกกำลังกาย การนอนหลับพักผ่อนมีความสำคัญไม่แพ้กับการฝึกซ้อมและ โภชนาการเช่นกัน การนอนนั้นเป็นองค์ประกอบหลักของการฟื้นสภาพภายหลังจากการฝึกซ้อม หรือ การออกกำลังกาย เช่น การพัฒนาของกล้ามเนื้อ กลไกการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย ถ้าคุณต้องการจะไปถึงเป้าหมายของการฝึกซ้อมหรือออกกำลังกาย คุณก็ควรคำนึงถึง
การนอนหลับพักผ่อนด้วยเช่นเดียวกัน

 

 

แล้วเราต้องนอนพักผ่อนเท่าไร ???
การนอนหลับนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดยส่วนมากในวัยผู้ใหญ่ นั้นจะต้องนอนหลับ 8 ชั่วโมง โดยมีคุณภาพการนอนที่ดี ต่อคืน ซึ่งมีการผ่อนคลายและพักผ่อนอย่างสมบูรณ์ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการในการนอนหลับนั้นได้แก่ อายุ วิถีชีวิต และ ระดับของสุขภาพในแต่ละคน ดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ ว่า การนอนหลับที่มีคุณภาพก็คือ เมื่อคุณตื่นมาแล้วคุณ รู้สึกสดชื่น เพราะเมื่อคุณนอนหลับ ร่างกายของคุณได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ และมีพลัง

 

 

 

ทำไมการนอนจึงเป็นสิ่งสำคัญ
โดยเฉลี่ยแล้ว มนุษย์จะใช้เวลา 1 ส่วนในสามส่วนของชีวิต สำหรับการนอนหลับพักผ่อน การนอนหลับที่มีคุณภาพจะช่วยให้ คุณสามารถพัฒนาร่างกาย และจิตใจ ทำให้คุณเปี่ยมไปด้วยพลังในการทำงานในแต่ละวัน สิ่งที่สำคัญสำหรับการนอนหลับนั้นก็คือ ความรู้สึกที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกสดชื่นในตอนเช้านั่นเอง ในระยะยาว การนอนหลับพักผ่อนที่ดีนั้นจะช่วยลดการเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานและโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

ทำไมเราจึงต้องติดตามพฤติกรรมการนอนหลับ
การติดตามพฤติกรรมการนอนหลับนั้น จะทำให้คุณได้ทราบเกี่ยวกับนิสัยและคุณภาพในการนอนหลับของคุณ เรียนรู้ว่า คุณใช้เวลาในการนอนหลับเท่าใด และมีคุณภาพ หรือ หลับดีแค่ไหน ซึ่งจะทำให้คุณมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณที่จะส่งผลต่อการนอนหลับ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนของคุณ อันจะส่งผลต่อ การมีสุขภาพ ที่ดีนั่นเอง เมื่อคุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนอนหลับแล้ว คุณลองคิดว่าอะไรคือการนอนหลับที่ถูกสุขลักษณะ แล้วเราจะได้ปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ การนอนหลับอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แทนที่เราจะสนใจในการเปรียบเทียบข้อมูลในการนอนหลับกับคนอื่นๆ ลองเปลี่ยนมาเป็นการติดตามพฤติกรรมการนอนหลับของตัวคุณเองในระยะยาว ซึ่งจะทำให้คุณทราบว่า คุณจะนอนอย่างไร

ฟังก์ชั่นการทำงานของโพลาร์ Sleep Plus

โดยฟังก์ชั่นของการติดตามการนอนหลับของคุณ นั้นจะถูกติดตามโดยอัตโนมัติ และให้ข้อมูลในเชิงลึกกับคุณตลอดทั้งคืน
ซึ่งตัว Polaer tracker นั้นจะติดตามการเคลื่อนไหวของคุณด้วยเทคโนโลยีของตัววัดความเร่ง แบบสามแกน 3D Accelerometer
ซึ่งจะทำงานในขณะที่คุณเริ่มนอนจนกระทั่งคุณตื่นนอน Polar มีระบบในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในการนอนหลับของคุณ
ในทุกคืน ประกอบด้วย
1. ระยะเวลาในการนอนหลับ
2. ระยะเวลาที่คุณนอนหลับจริง
3. ระยะเวลาทีถูกรบกวนในการนอนของคุณ และทำให้คุณตื่นในระยะเวลาสั้นๆ
4. ความต่อเนื่องในการนอนหลับ โดยจะแสดงเป็นสเกล 5 ระดับเปรียบเทียบกันแต่ละคืน
5. ความพึงพอใจในการนอนหลับของคุณ
6. รูปแบบในการนอนหลับ
7. การเก็บข้อมูลระดับการนอนของตัวคุณเอง
8.ผลย้อนกลับ ในการนอนหลับของคุณ

 

 

 

 

อุปกรณ์ที่รองรับ Polar M430, Polar A370