นักกีฬาต้องการโปรตีนเท่าใด ?

นักกีฬาส่วนมากมักจะได้รับโปรตีน เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการปรับปรุงการฝึกซ้อมให้ได้ผลดีที่สุดนั้น สิ่งที่สำคัญคือ ความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณโปรตีนที่รับเข้าไปในแต่ละมื้ออาหาร

Image result for running

ซึ่งจากการศึกษานั้นพบว่า 20-25 กรัมโปรตีนต่อมื้ออาหารนั้นจะให้ผลที่ดีที่สุด แต่กลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งสตาร์ลิ่ง ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์เคลวิน ทิปตัน นั้นได้ท้าทายต่อแนวคิดนี้ โดยในบล็อกของเขานั้นได้มีการทบทวนบทความวิจัย ซึ่งมีการอภิปรายเกี่ยวกับผลของการได้รับโปรตีนในปริมาณที่แตกต่างกัน

Image result for protein intake

การศึกษาสามแบบที่เป็นอิสระต่อกัน นั้นแนะนำว่าปริมาณโปรตีน 20-25 กรัมนั้นจะทำให้มีการสังเคราะห์โปรตีนได้ดีที่สุด (1,2,3) การได้รับโปรตีนในปริมาณมาก เช่น 40 กรัม นั้น ไม่ได้ทำให้เกิดการกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อภายหลังจากที่มีการฝึกด้วยแรงต้าน หรือการฝึกด้วยน้ำหนัก ซึ่งผลนั้นเหมือนกับรายงานการศึกษาที่ใช้อาหารรวม (เนื้อวัว) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายและหญิง ที่ได้รับโปรตีนในระดับปานกลาง (ประมาณโปรตีน 30 กรัม) แต่เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ประมาณ 90 กรัม โดยผลจากการวิจัยนี้ ได้แนะนำว่า โปรตีนที่เรารับประทานในปัจจุบันประมาณ 20-25 กรัมนั้น กับ 8-10 กรัม ของกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นและ 3 กรัมของลิวซีน (อะมิโนแอซิด) ถ้าได้รับโปรตีนในปริมาณที่มากจนเกินไป นั้น กรดอะมิโนแอซิด ก็จะถูกออกซิไดซ์ และขับออกมาทางปัสสาวะ

แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาล่าสุดนั้นแนะนำว่า ปริมาณที่ได้รับมากเกินไปนี้ อาจจะส่งผลต่อ การปรับชดเชยของร่างกาย ซึ่ง แมคนอตัน ได้แย้งกับผลการศึกษาที่มีมาก่อนหน้านี้ กลุ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ถูกฝึกให้มีขนาดใหญ่ขึ้น (Hypertrophy) มีมวลกล้ามเนื้อมาก (เราจะเห็นได้ในการฝึกซ้อมของนักกีฬา) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความต้องการโปรตีนที่เพิ่มขึ้นด้วย เมื่อนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งสตาร์ลิ่ง ประเทศสกอตแลนด์ ได้ทำการศึกษาโดยให้อาสาสมัคร ทำการฝึกเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้มีขนาดใหญ่ขึ่น และหลังจากนั้น ทำการรับโปรตีนที่ปริมาณแตกต่างกัน แล้วดูผลของการศึกษา โดยสิ่งแรกคือ อัตราการสังเคราะห์โปรตีน ซึ่งจะเกิดขึ้นต่ำกว่าการศึกษาในก่อนหน้านี้  โดยมีความเป็นไปได้เพราะจำนวนโปรตีนที่เท่ากันนั้นไม่ได้ถูกแบ่งไปยังกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่า ในแผนภาพด้านบนนั้นเปรียบเทียบให้ดูกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ โดยเป็นกลุ่มของการวิจัยเดียวกัน พบว่ากลุ่มกล้ามเนื้อขนาดเล็ก มีอัตราการสังเคราะห์โปรตีนที่มากกว่า การได้รับโปรตีน 40 กรัมไม่ได้ส่งผลดีไปกว่า 20 กรัม และเขายังพบว่า การได้รับโปรตีน 40 กรัมนั้น จะมีการสังเคราะห์โปรตีนได้มากกว่าการได้รับโปรตีน 20 กรัม ในกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาก่อนหน้านี้ รวมทั้งของพวกเขาด้วย โดยเขาได้อภิปรายว่า บางทีเมื่อกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่ได้รับการฝึกซ้อมก็จะเพิ่มปริมาณของโปรตีนที่ได้รับเข้าไปด้วย

จากการศึกษานี้ทำให้เกิดคำถามขึ้นมามากมาย เหมือนกับว่า ยังมีการศึกษาอีกมากมายที่จะต้องออกมาเพื่อกลั่นกรองและสนับสนุนกับแนวคิดนี้ โดยในไกด์ไลน์ในปัจจุบันนั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการได้รับโปรตีน 20-25 กรัม โดยประกอบด้วย 8-10 กรัม ของกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย และ 3 กรัมของกรดอะมิโน ลิวซีน ทุกๆ 3-4 ชั่วโมง

References

  1. Moore et al. Am J Clin Nutr. 89(1):161-168, 2009.
  2. Witard et al Am J Clin Nutr 2014;99:86–95
  3. Symons et al J Am Diet Assoc. 2009 109(9): 1582–1586
  4. MacNaughton et al Physiol Reports 4:15, 2016