พลาดแล้ว! ถ้าหากใช้แค่ระยะทางรวมและอัตราเร่งสำหรับการฝึกซ้อมฟุตบอล