Category Archives: Science of Soccer

การฝึกที่ระดับความหนักสูงในกีฬาฟุตบอล High Intensity Training in Soccer ตอนที่ 1

สิ่งที่เป็นปัญหานึงก็คือเราจะติดตามความหนักของนักกีฬาเม […]