Category Archives: Uncategorized

Dartfish เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวสำหรับกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเท […]

การแก้ไขปัญหานาฬิกา Polar หลังจากการทำการอัพเดท Android

สวัสดีครับ หลังจากที่มีการสอบถามเข้ามาจากทางลูกค้าเกี่ย […]