พัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการด้วยเทคโนโลยี Dartfish

พัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการด้วยเทคโนโลยี Dartfish: เส้นทางสู่ความสำเร็จและการประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬา

การพัฒนานักกีฬาที่มีความบกพร่องทางร่างกายให้สามารถแข่งขันในระดับสูงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทาย ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาคนพิการ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ได้นำเทคโนโลยี Dartfish เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาคนพิการ โดยเฉพาะในการเก็บข้อมูลการแข่งขันและวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์ การนำเทคโนโลยี Dartfish มาใช้ในกีฬาคนพิการเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่มีความบกพร่องทางร่างกายได้รับการฝึกซ้อมและส่งเสริมสร้างทักษะให้มีความเข้าใจในด้านกีฬาอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลการแข่งขัน

โปรแกรม Dartfish เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลการแข่งขันของนักกีฬาคนพิการ โดยสามารถบันทึกการแข่งขันด้วยการเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป นักกีฬาคนพิการที่เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลกจะได้รับประสบการณ์การฝึกซ้อมที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยโค้ชและผู้ฝึกสอนสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม Dartfish ในการปรับแผนการฝึกซ้อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถและความบกพร่องของนักกีฬาแต่ละคน ทั้งนี้ การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลการแข่งขันยังช่วยให้โค้ชและผู้ฝึกสอนสามารถติดตามพัฒนาการของนักกีฬาได้อย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์

นอกจากการวิเคราะห์การแข่งขัน โปรแกรม Dartfish ยังช่วยในการวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์ของการแข่งขัน โดยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและสมรรถนะทางกายของนักกีฬา ซึ่งสามารถช่วยให้นักกีฬาสามารถพัฒนาท่าทางการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น โดยตัวอย่างข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้รวมถึงการวิ่ง กระโดด และการพุ่งแหลน เนื้อหานี้ช่วยให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนสามารถปรับปรุงท่าทางการแข่งขันให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การสนับสนุนจากบริษัทพันธมิตร

ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ทางศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการ ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลายภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และยังได้รับการสนับสนุนระบบการวิเคราะห์เกมการแข่งขันและชีวกลศาสตร์การกีฬา จากบริษัท วีณาสปอร์ต อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมกับ Dartfish SA ในการจัดส่งวิทยากรเข้าทำการอบรมให้กับคณะทำงานในครั้งนี้ และสำเร็จลงด้วยดี

บทความโดย คุณณัฐวุฒิ มณีใส

Darrtfish

บทความอื่นๆ