การใช้ Dartfish Solutions และ Video Feedback ในการเรียนการสอนพลศึกษา

เคลวิน สมิธ หัวหน้าหมวดพลศึกษา เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Dartfish ครูสอนพลศึกษาในโรงเรียนแอนเดอร์สัน ในเลอรร์วิก เชทแลนด์ ประเทศสกอตแลนด์ ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ เราไปติดตามบทสัมภาษณ์ของเคลวินกัน

ถาม : เคลวิน คุณรู้จักกับ Dartfish ได้อย่างไร

ครั้งแรกที่ผมรู้จัก Dartfish นั่นก็คือ ตอนที่ผมเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางด้านพลศึกษา ณ เมือง สเตอรริ่ง ซึ่งในตอนนั้น เอียน เสตนเจอร์ ได้แนะนำในการประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งจากการประชุมวิชาการในครั้งนั้น ผมก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลและเริ่มใช้งานซอฟท์แวร์ Dartfish มาตั้งแต่ปี 2006

ถาม : อะไรเป็นสาเหตุให้คุณเริ่มบูรณาการเทคโนโลยีวีดีโอของ Dartfish เข้ากับการสอนพลศึกษาของคุณ

ผมได้นำโปรแกรม Dartfish เข้าไปประยุกต์ใช้ในการสอนแทบจะเป็นกิจวัตร ผมพบว่าซอฟท์แวร์ของ Dartfish นั้นสามารถทำอะไรได้อย่างมากมาย จากการแค่ใช้งานเพียงฟังก์ชั่นพื้นฐาน ในการสอนเกี่ยวกับแทมโพลีน เริ่มมีการใช้เทคนิคของ Pre-Roll (การบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของสิ่งที่เราสนใจ) ในกีฬาบาสเกตบอลของตัวอย่างที่ดี เช่นการที่เด็กๆ สามารถทำประตูในรูปแบบต่างๆ การใช้มีเดียบุคส์ สำหรับการสร้างคอร์สการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วยวีดีโอและเนื้อหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ จนไปถึงการใช้ซอฟท์แวร์ Dartfish ในชั้นเรียน เช่นการวิเคราะห์สมรรถนะของนักกีฬา นักเรียน ซึ่งผมสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยส่วนตัวแล้วผมมีความมั่นใจมากที่จะใช้ซอฟท์แวร์ Dartfish ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษาที่ผมสอน และผมอยากจะใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย

คุณใช้งาน Media book หรือ Dartfish TV อย่างไร

ในหน่วยงานของผมนั้นใช้มีเดียบุค หรือ Dartfish TV เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนคลาสวิชาทางพลศึกษา ซึ่งจะรวมถึง ทางด้านทฤษฎี เนื้อหา และคอร์สเรียนต่างๆ เราสร้างวีดีโอคลิปสั้นๆ สำหรับเนื้อหาที่เราใช้ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ ซึ่งเด็กๆสามารถมองเห็นภาพ ในการปฏิบัติทักษะได้ นอกเหนือจากเพียงแค่เนื้อหาเพียงอย่างเดียว เราใช้งาน มีเดียบุคส์ ในรูปแบบบเก่า ก่อนที Dartfish จะพัฒนา Dartfish TV ซึ่งช่วยให้ผมเห็นศักยภาพที่มากขึ้นกว่า มีเดียบุคส์มาก และ ช่วยให้เด็กๆมีแรงจูงใจในการเข้าเรียนวิชาทางพลศึกษา ในระยะยาว

คุณใช้ Dartfish ในการเปลี่ยนการเรียนการสอนของคุณอย่างไร

แน่นอนว่าการใช้งาน มีเดียบุคส์หรือ Dartfish TV นั้น จะช่วยให้เด็กๆ มีแหล่งเรียนรู้ ที่มีทรัพยากรที่มีค่ามากสำหรับการเรียนรู้ของพวกเขา ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ มีความชัดเจนในเรื่องของาการปฏิบัติทักษะ ต่างๆ และสามารถอัพเทดได้ตลอดเวลา รวมทั้งจัดได้ตามความต้องการของนิสิต ซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นไดนามิค ในการให้ข้อมูลย้อนกลับ ที่ตรงตามความต้องการในแต่ละบุคคล จนระยะต่อมา Dartfish ได้มองเห็นศักยภาพของ มีเดียบุคส์ จึงได้พัฒนา Dartfish TV เพื่อเป็นระบบที่เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ และบรรจุข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีความเฉพาะเจาะจงได้อีกด้วย

The Dartfish Mediabook can be created as a ‘standalone’ file independent of the software

Dartfish กลายเป็นส่วนหน่งของการเรียนการสอนของคุณได้อย่างไร

ทุกวันนี้ Dartfish กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสอนพลศึกษาของผมแล้ว ผมพยายามมองหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนของผม แน่นอนว่ามันสามารถประยุกต์ได้ตั้งแต่การวิเคราะห์เกมในการแข่งขัน ไปจนถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับให้กับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของโรงเรียน ในการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกซ้อม แนวคิดนันก็คือ เรามีระบบที่จะช่วยให้เราสามารถประเมิน ในรายวิชา หรือ สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ พลศึกษา และเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของผม อีกตัวอย่างนึงที่ผมของเสริมคือการที่เด็กๆสามารถแสดงคลิปของพวกเขาในการเรียนการสอน หรือการฝึกซ้อม ให้กับผู้ปกครองของพวกเขาได้ดู และมันง่ายมากเพียงแค่วางคลิปไว้ใน StoryBoard และรันมัน

Dartfish.tv แพลทฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนพลศึกษา และกีฬา ถูกออกแบบมาเพือ่ทดแทน Media Book

vina-dartfishtv

 

คุณสามารถบอกกับเด็กๆเกี่ยวกับการพัฒนาของศักยภาพของพวกเขา เมื่อคุณเริ่มใช้ Dartfish หรือไม่

ใช่ครับ ผมคิดว่ามันช่วยเพิ่มคุณภาพของการให้ข้อมูลย้อนกลับให้กับนักเรียนของเรา ตัวอย่างเช่น ในวิชา แทมโพรลีน เป้นตัวอย่างทีดีที่เราสามารถเห็นรูปแบบของความสามารถของเด็กๆในแต่ละคน เมื่อพวกเขาถูกถ่ายวีดีโอ และนำไปเปรียบเทียบกับวีดีโอที่ถูกต้อง และช่วยให้ผมสามารถชี้จุดที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของพวกเขาได้อย่างแม่นยำ เนื่องจาก Dartfish สามารถเล่นซ้ำ ได้ รวมทั้งมีฟีเจอร์ในการเปรียบเทียบ A-B ของวีดีโอที่มากกว่า  1 วีดีโอ นั่นเอง

คุณอยากฝากอะไรถึงครูพลศึกษาที่กำลังจะเริ่มนำระบบวีดีโอ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนพลศึกษา

ไม่ต้องมีคำถาม เพียงแค่คุณซื้อมัน คุณจะสามารถเพิ่มแรงจูงใจให้กับการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ให้กับเด็กๆ รู้สึกรักและอยากเรียนรู้พลศึกษา ซึ่งเป็นข้อดี ที่ผมได้จากฟังก์ชั่นต่างๆของ Dartfish นั่นเอง ผมเองไม่คิดเหมือนกันว่าจะฟังก์ชั่นที่สามารถใช้ในเรื่องของการแข่งขันกีฬา เช่น Performance Analysis หรือ ฟังก์ชั่นอื่นๆ อย่าง Media book , Dartfish TV ที่สามารถทำงานร่วมกันทั้งคุณครูในภาควิชาของผมและเด็กๆ ในการให้ข้อมูลย้อนกลับ และ สามารถสื่อสารกันได้ ผ่านทาง Comment อีกด้วย ผมต้องการซอฟท์แวร์ที่จะช่วยให้พวกเราขับเคลื่อนไปข้างหน้า ในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียน Dartfish เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้พวกเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาของพวกเรา

ขอ สามคำ ให้กับบทสรุปเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้ Dartfish ของคุณ

นวัตกรรม , เห็นผลชัดเจน, มันน่าตื่นเต้น Innovative, effective & exciting!

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ