Dartfish เพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวร่างกาย

ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเท้าใช้ระบบ Dartfish เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของนักกีฬา หรือวินิจฉัยและฟื้นฟูโรคของผู้ป่วย

 

โซลูชั่น Dartfish ช่วยให้คุณ:

 • ตรวจสอบลำดับโดยละเอียด ทีละเฟรมด้วยความละเอียดสูง และจากมุมที่แตกต่างกันไปพร้อมๆ กัน
 • เปรียบเทียบเทคนิคโดยการเปรียบเทียบบนหน้าจอและการซ้อนทับ
 • ติดตามการเคลื่อนไหวและวิถีเพื่อเน้นข้อบกพร่องของเทคนิค
 • ให้ผลตอบรับด้วยภาพทันทีในระหว่างการรักษาหรือในระยะไกล ช่วยให้ผู้ป่วยมองเห็นได้ทันทีและชัดเจนว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่
 • ติดตามความคืบหน้าของการรักษาเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการฟื้นฟู/การรักษาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายของคุณ
 • แบ่งปันการวิเคราะห์กับผู้ป่วย แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ

โซลูชันการวิเคราะห์วิดีโอ Dartfish ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพได้รับความช่วยเหลือด้านภาพอันทรงพลัง เพื่อทำการประเมินทางคลินิกที่แม่นยำ และปรับปรุงเทคนิคและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

การใช้การวิเคราะห์วิดีโอ Dartfish จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัด และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเอาชนะความท้าทายทั่วไปในการวินิจฉัยเช่น :

 • วงจรการเดิน Gait Cycle
 • จังหวะการก้าวเท้า และเฟสของการเดิน
 • การจัดตำแหน่งศีรษะ
 • ความสมมาตรของหัวไหล่ซ้ายและขวา
 • ความสมมาตรของการแกว่งแขน
 • ความไม่สมดุลของการหมุนขาภายใน/ภายนอก
 • ความยาวก้าว
 • การวัดการเคลื่อนไหวของสะโพกระนาบทัล
 • การวัดการเคลื่อนที่ของลำตัวในระนาบส่วนหน้าและแนวทัลและการกระจัดในแนวตั้ง
 • งอเข่าเมื่อสัมผัสเพื่อให้เท้าด้านหลังเคลื่อนตัวได้สูงสุด และงอเข่าเมื่อสัมผัส
 • การจัดแนวเข่าระนาบด้านหน้าในท่าทาง
 • Plantarflexion ระหว่างการขับเคลื่อน

นอกจากนี้ยังช่วยให้นักกายภาพบำบัดสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับให้กับคนไข้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการปรับปรุงทักษะกลไก Motor Ability อีกด้วย ทำให้ลดระยะเวลาการเรียนรู้ ทักษะ และการฟื้นฟู

Thanks to Gauthier from Movea for participating in this use case
👉🏼 https://movea.ch/
👉🏼 https://www.facebook.com/movea.sion
👉🏼 https://www.instagram.com/movea.sion/

บทความเพิ่มเติม