ทำความรู้จัก Running Index

สวัสดีครับ วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับค่า Running Index หรือ ดัชนีของการวิ่ง ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของโพลาร์ ในหลายๆรุ่นนะครับ ว่ามันคืออะไร แล้วเราจะเอาข้อมูลไปใช้ในการฝึกซ้อมของเราได้อย่างไร เรามาติดตามกันเลยนะครับ  

 

Running Index ก็คือ ความสามารถที่ร่างกายจะวิ่งได้ดี มีประสิทธิภาพ ซึ่งค่าที่ได้นั้นจะคำนวณมาจากการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และความเร็วในขณะวิ่ง ซึ่งจะทำการคำนวณทุกๆช่วงเวลา แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า จะต้องทำการวิ่งเกินกว่า 12 นาทีขึ้นไป และความเร็วในการวิ่งจะต้องมากกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะเป็นจุดแบ่ง Cut-Point ระหว่างการเดินและการวิ่ง กล่าวคือ ถ้าความเร็วต่ำกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเป็นการเดิน ระบบจะไม่นำมาคำนวณ เป็นการวิ่งนะครับ

ในขณะที่คุณทำการฝึกซ้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ ดัชนีของการวิ่ง Running Index จะบอกคุณเกี่ยวกับสมรรถภาพของคุณในขณะวิ่ง และยังสร้างแรงจูงใจให้กับคุณในการฝึกซ้อม (ถ้าค่าดัชนีในการวิ่งเพิ่มขึ้น แสดงว่า ประสิทธิภาพของการวิ่งของคุณมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทำความเร็วได้มากขึ้น ฟิตขึ้น เหนื่อยน้อยลง เป็นต้น) ซึ่งคุณสามารถนำค่าดัชนีของการวิ่ง Running Index ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของค่าความสามารถแบบแอโรบิค ในแต่ละช่วงอายุ ได้ แต่ไม่ใช่ค่าประสิทธิภาพของการใช้ออกซิเจนสูงสุด VO2max นะครับ

 

การคำนวณจะเริ่มขึ้นเมื่อมีการบันทึกข้อมูลการฝึกซ้อมจากผลิตภัณฑ์ของโพลาร์ ข้อมูลจาก จีพีเอส หรือ ข้อมูลจากเครื่องวัดการก้าว (Stride Sensor) จะให้ค่าข้อมูลของความเร็วและระยะทางในการวิ่ง ซึ่งการคำนวณจะเกิดขึ้นต่อเมื่อความเร็วของการวิ่งมากกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และคุณจะต้องวิ่งเป็นเวลามากกว่า 12 นาที แต่ทางโพลาร์ได้พัฒนาอัลกอริทึ่มให้สามารถคำนวณได้ในขณะที่มีการลดความเร็ว หรือหยุดการฝึกซ้อมชั่วคราวโดยไม่ส่งผลต่อการคำนวณการวัด ดัชนีของการวิ่ง ดังนั้นเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำ จึงควรจะต้องมีการกรอกข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด และค่าอัตราการเต้นของหัวใจในขณะพัก (อัตรการเต้นของหัวใจในขณะพัก แนะนำให้วัดหลังจากตื่นนอนตอนเช้า จะเป็นค่าที่ไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันครับ)

ในการฝึกซ้อมของคุณในแต่ละครั้ง จะได้ค่าดัชนีของการวิ่ง Running Index ออกมาภายหลังจากการฝึกซ้อม คุณสามารถนำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับตารางนี้ โดยเลือกให้ตรงกับช่วงอายุของคุณ หรือ ถ้าคุณมีการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Polar Flow ระบบจะแสดงค่า Running Index รวมทั้งกราฟแสดงการพัฒนาของคุณให้เห็นอย่างชัดเจนครับ ค่าดัชนีในการวิ่ง Running Index จะสัมพันธ์กับความเร็วในการวิ่งของคุณ นั่นแสดงว่า ถ้าหากคุณสามารถมี ค่าดัชนีในการวิ่งเพิ่มขึ้น ความเร็วในการวิ่งของคุณก็จะเพิ่มตามไปด้วย หรือ วิ่งเร็วขึ้นนั่นเอง ครับ

ผู้ชาย

Age / Years Very low Low Fair Moderate Good Very good Elite
20-24 < 32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 > 62
25-29 < 31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 > 59
30-34 < 29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 > 56
35-39 < 28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 > 54
40-44 < 26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 > 51
45-49 < 25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 > 48
50-54 < 24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46 > 46
55-59 < 22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 > 43
60-65 < 21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 > 40

ผู้หญิง

Age / Years Very low Low Fair Moderate Good Very good Elite
20-24 < 27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 > 51
25-29 < 26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 > 49
30-34 < 25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 > 46
35-39 < 24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 > 44
40-44 < 22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 > 41
45-49 < 21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 > 38
50-54 < 19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 > 36
55-59 < 18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 > 33
60-65 < 16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 > 30

 

ข้อมูล Running Index ที่แสดงอยู่ภายใน Polar Flow Web Service

คุณสามารถนำค่าดัชนีในการวิ่ง ไปใช้ในการคำนวณ หรือทำนาย เวลาในการวิ่งในระยะการวิ่งต่างๆ ได้จากตารางต่อไปนี้ครับ

Running Index Cooper test 5 km 10 km Half marathon Marathon
36 1800 0:36:20 1:15:10 2:48:00 5:43:00
38 1900 0:34:20 1:10:50 2:38:00 5:24:00
40 2000 0:32:20 1:07:00 2:29:30 5:06:00
42 2100 0:30:40 1:03:30 2:21:30 4:51:00
44 2200 0:29:10 1:00:20 2:14:30 4:37:00
46 2300 0:27:50 0:57:30 2:08:00 4:24:00
48 2400 0:26:30 0:55:00 2:02:00 4:12:00
50 2500 0:25:20 0:52:40 1:57:00 4:02:00
52 2600 0:24:20 0:50:30 1:52:00 3:52:00
54 2700 0:23:20 0:48:30 1:47:30 3:43:00
56 2800 0:22:30 0:46:40 1:43:30 3:35:00
58 2900 0:21:40 0:45:00 1:39:30 3:27:00
60 3000 0:20:50 0:43:20 1:36:00 3:20:00
62 3100 0:20:10 0:41:50 1:32:30 3:13:00
64 3200 0:19:30 0:40:30 1:29:30 3:07:00
66 3300 0:18:50 0:39:10 1:26:30 3:01:00
68 3350 0:18:20 0:38:00 1:24:00 2:55:00
70 3450 0:17:50 0:36:50 1:21:30 2:50:00
72 3550 0:17:10 0:35:50 1:19:00 2:45:00
74 3650 0:16:40 0:34:50 1:17:00 2:40:00
76 3750 0:16:20 0:33:50 1:14:30 2:36:00
78 3850 0:15:50 0:33:00 1:12:30 2:32:00

โดยสรุป Running Index จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยทำให้คุณสามารถวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ยังสร้างแรงจูงใจในการฝึกซ้อมให้กับคุณ ให้สนุกสนานไปกับการฝึกซ้อม ลองนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อมดูนะครับ แต่อย่างไรก็ตาม ค่า Running Index ก็จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเส้นทางที่เราวิ่งด้วยนะครับ

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ ค่าดัชนีในการวิ่ง Running Index

M400 M430 M600 M200

M400

M430

M600

M200

V800