ออกกำลังกายง่ายขึ้นด้วย FitSpark

Fit Spark

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นการออกกำลังกายหรือเริ่มฝึกกีฬา แต่ยังไม่มีไอเดียในการฝึกซ้อมว่าวันนี้จะต้องทำการฝึกอะไร หนักแค่ไหน และจะกลัว Overtraining ไหม ฝึกแล้วจะหนักเกินไปไหม ร่างกายจะฟื้นตัวทันไหม วันนี้ Polar FitSpark ฟีเจอร์ใหม่สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการฝึกซ้อมตามหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬาได้

Fitspark คำแนะนำในการฝึกซ้อมรายวันของคุณที่จะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายการฝึกซ้อมในแต่ละวันอย่างง่ายดายและแม่นยำ บนนาฬิกา Polar ช่วยให้การออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมของคุณนั้นตรงตามระดับความสามารถของคุณในแต่ละวัน ประวัติการฝึกซ้อม  การฟื้นสภาพจากการฝึกซ้อมของคุณ โดยข้อมูลของ FitSpark นั้น มาจากความสามารถและประสิทธิภาพในการนอนหลับ Nightly Recharge ด้วย FitSpark นั้นจะช่วยแนะนำรูปแบบในการออกกำลังกาย 2-4 รูปแบบในทุกวันซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการออกกำลังกายแบบใดตามคำแนะนำ โดยรูปแบบของ FitSpark นั้นจะมีทั้งหมด 19 รูปแบบแตกต่างกันอออกไป โดยคำแนะนำนั้นจะบอกเป็นหมวดหมู่ เช่น การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต Cardio, การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง Strength และ การออกกำลังกายเพื่อการสนับสนุนระบบต่างๆ Supportive

ซึ่งคำแนะนำในการออกกำลังกายนั้นจะรวมถึงคำแนะนำ การฝึกแบบทีละขั้นตอน เพื่อให้คุณได้รับการออกกำลักายได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม ซึ่งการออกกำลังกายแต่ละครั้งจะใช้รูปแบบของเวลา Time Based และปรับตามระดับสมรรถภาพของคุณในแต่ละวัน คำแนะนำจาก FitSpark นั้นจะปรับและอัพเดท ภายหลังจาการฝึกซ้อมของคุณ ( ซึ่งรวมถึงการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมอื่นๆด้วยเช่นกัน) FitSpark จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีประโยชน์ในการออกกำลังกายและการฝึกซ้อมของคุณ

เราวัดระดับของสมรรถภาพของคุณได้อย่างไร

ระดับของสมรรถภาพของคุณนั้นสำหรับทุกๆคำแนะนำนั้น มีพื้นฐานมาจาก

  1. ประวัติการฝึกซ้อม (อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ย โซนการฝึก ที่เก็บรวบรวมต่อเนื่องตลอด 28 วัน
  2. ปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) จาก การทดสอบ Polar Fitness Test ซึ่งมีในนาฬิการุ่น Vantage V, Vantage M และ Polar Ignite

คุณสามารถใช้งาน FitSpark โดยที่ยังไม่มีประวัติการฝึกซ้อมได้ แต่อย่างไรก็ตาม FitSpark จะค่อยๆปรับปรุงค่าต่างๆ หลังจากที่คุณใช้งานอย่างต่อเนื่อง 7 วัน

หมายเหตุ : ถ้าหากคุณมีสมรรถภาพทางกายสูง นั้นหมายความว่าคุณจะสามารถทำการฝึกซ้อมได้อย่างยาวนาน  ซึ่งสามารถฝึกความแข็งแรงได้ แต่ ถ้าหากคุณมีสมรรถภาพทางทางกายที่ต่ำ ระบบจะยัไม่ให้คุณทำการฝึกความแข็งแรงของกล้า

รูปแบบของการออกกำลังกายใน Polar FitSpark

Cardio จะแนะนำให้คุณฝึกที่โซนต่างๆและระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะรวมถึง การอบอุ่นร่างกาย การออกกำลังกาย และการคลายอุ่น Cool Down เซสชั่นของ Cardio จะสามารถสมบูรณ์ เมื่อคุณเลือกรูปแบบการออกกำลังกายแบบใดก็ได้ ในนาฬิกาของคุณ และนำมาคำนวณข้อมูลและอัพเดทสำหรับการออกกำลังกายครั้งต่อไปของคุณ

Strength เป็นรูปแบบการฝึกแบบวงรอบ Circuit Training โดยโปรแกรมการฝึกจะเป็นการใช้แรงต้านจากน้ำหนักตัวของเราเองBody Weight Training และในการฝึกแบบวงรอบคุณอาจจะใช้ แผ่นน้ำหนัก เคทเทิลเบล หรือดัมเบล สำหรับการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมของคุณได้อีกด้วย

Supportive จะเป็นการผสมผสานระหว่างการฝึกความแข็งแรงกับการพัฒนาการเคลื่อนไหว Mobility เข้าด้วยกัน

FitSpark บนนาฬิกา Polar

สำหรับ Polar Ignite คุณสามารถใช้การเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหมวด ได้ดังภาพด้านล่าง เมื่อคุณต้องการเริ่มการฝึกซ้อมให้กดปุ่ม Enter บนนาฬิกาเพื่อเริ่มโปรแกรมการฝึกซ้อม

FitSpark บน Polar Vantage V,M

Polar FitSpark จะแสดงหรือเปิดการใช้งานสำหรับ Polar Firmware 5.0 ดังนั้นถ้าหากยังไม่ได้ทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์ของนาฬิกาให้เป็นปัจจุบัน จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้

คุณเพียงแค่ฝึกและออกกำลังกายตามคำแนะนำบนหน้าจอ Polar FitSpark เท่านั้น

หากคุณใช้ Polar Running ProgramPolar FitSpark จะเปลื่ยนไปตาม Polar Running Program ของคุณ

เมื่อคุณออกกำลังกายหรือฝึกซ้อมตาม รูปแบบที่คุณเลือกใน FitSpark เสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลต่างๆในการฝึกซ้อมของคุณจะถูกเก็บยัง Polar Flow ซึ่งคุณจะเห็นโปรแกรมการฝึกซ้อมของคุณและข้อมูลต่างๆ ได้อย่างละเอียด

FitSpark ออกแบบตามคำแนะนำของ องค์กรอนามัยโลก ที่แนะนำเกี่ยวกับระดับของกิจกรรมทางกายสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งจะประกอบด้วย 150 นาทีสำหรับการออกกำลังกายแบบความหนักปานกลาง หรือ 75 นาที สำหรับการออกกำลังกายที่มีความหนักสูง สำหรับการฝึกเพื่อพัฒนาระบบหัวใจและไหลเวียน และ การฝึกเพื่อพัฒนาความแข็งแรง 2 ครั้งต่อสัปดาห์

 

Applies to: IgniteVantage MVantage V, Vantage V Titan