ตอบปัญหาเรื่อง GPS นาฬิกาสำหรับออกกำลังกายของคุณ

สวัสดีครับสำหรับสมาชิก #PolarbyVinasport วันนี้เรามีสาระความรู้ดีๆ มาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับ มีลูกค้าถามเข้ามาเรื่องความแม่นยำของจีพีเอส ในผลิตภัณฑ์การออกกำลังกาย ว่าทำไมมีความแม่นยำที่แตกต่างกัน
วันนี้ืทางทีมงานแอดมินได้ไปค้นหาคำตอบมาให้แล้วนะครับ ว่าสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความแม่นยำของจีพีเอส ในนาฬิกานั้นทำไมถึงแตกต่างกัน แล้วเป็นเรื่องที่ร้ายแรงหรือรุนแรงหรือไม่ในเรื่องของความแม่นยำของจีพีเอส

ทำไมจีพีเอส ของอุปกรณ์แต่ละตัวจึงอ่านค่าที่ได้แตกต่างกัน

เวลาเราจะเลือกซื้อนาฬิกาวัดอัตราการเต้นของหัวใจสักเครื่องหนึ่งหลายคนคงจะคำนึงถึงความแม่นยำของGPS เป็นอันดับแรกๆของเหตุผลในการเลือกซื้อ ซึ่งการติดตามตำแหน่งด้วยดาวเทียม GPS นั้นเป็นเรื่อง
ปกติไปแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกาย ตั้งแต่ราคาหลักพันไปจนถึงราคา หลักหมื่น แต่การระบุตำแหน่งจากดาวเทียมนั้นบางครั้งก็ไม่แม่นยำพอๆ กับความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน
โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์สำหรับการออกกำลังกาย แม้กระทั่งเวบไซต์ที่ทำรีวิว ผลิตภัณฑ์ก็พยายามเอา ผลของการศึกษานั้นมาเปรียบเทียบกัน ทั้งเทียบกับผลิตภัณฑ์ด้วยกัน หรือเทียบกับโทรศัพท์

ข้อมูลจีพีเอสที่เวบไซต์รีวิว อุปกรณ์ชอบนำมาเทียบกัน จะเห็นได้ว่าในทุกแบรนด์แทบจะไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ลองสังเกตง่ายๆนะครับเวลาที่มีการวิ่งขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำ
จะเห็นได้ว่า ทั้ง 4 แบรนด์แทบจะไม่มีความแตกต่างเรื่องตำแหน่งเลยครับ 

จุดเด่นของสมาร์ทโฟน
สำหรับอุปกรณ์ที่มีการใช้งานของจีพีเอส ความแตกต่างจะเกิดขึนได้จากอะไร สำหรับโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนนั้นเทคโนโลยีของการบอกตำแหน่งนั้นจะมาจากหลายแหล่งอาทิเช่น การบอกตำแหน่งจาก
เสาสัญญาณ Cell-Site ซึ่งจะทำงานร่วมกับ จีพีเอส ซึ่งจะให้ความแม่นยำมากกว่าการบอกตำแหน่งจาก จีพีเอส เพียงอย่างเดียวอย่างที่เราใช้กันในนาฬิกาสำหรับการออกกำลังกาย

ระบบระบุตำแหน่งจากดาวเทียม GNSS นั้นปัจจุบันมีหลายผู้ให้บริการให้เราได้เลือกใช้แตกต่างกันไปนัครับซึ่งความแม่นยำก็จะแตกต่างกันออกไป โดยความแตกต่างกันก็จะมีตั้งแต่ 1-10 เมตร นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับสัญญาณ ชิพเซ็ต และอัลกอริทึ่มที่ใช้ สำหรับแบรนด์ใดที่โฆษณาว่าคลาดเคลื่อนระดับเซนติเมตร ขอบอกตรงนี้เลยนะครับ ว่าโกหก ไม่มีจริงครับ เพราะจีพีเอสที่ความแม่นยำสูงมากจะมีใช้เฉพาะทางด้านการทหารเท่านั้นนะครับ

สิ่งสำคัญที่สุดคือ ระยะเวลาเริ่มต้นของการค้นหาสัญญาณ
ความสามารถในการรับสัญาณจีพีเอส ได้เร็วเพื่อบอกตำแหน่งเราจะเรียกว่า Time to First Fix ซึ่ง เป็นสิ่งปกติสำหรับนาฬิกาสำหรับการออกกำลังกาย ซึ่งโดยปกติแล้วสมาร์ทโฟน นั้นจะมี Time to First
Fix ได้เร็วกว่าอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายอยู่แล้วเพราะ สมาร์ทโฟนจะใช้ข้อมูลจากเสาสัญญาณร่วม กับข้อมูลจาก GPS ในการระบุตำแหน่งซี่งแตกต่างกับนาฬิกาสำหรับออกกำลังกายที่ใช้สัญญาณจีพีเอส
เพียงอย่างเดียว สำหรับนาฬิกานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการบอกตำแหน่ง จากจีพีเอส มีหลายปัจจัยเช่นการรับสัญญาณ GPS คุณภาพของสัญญาณ สิ่งที่จะบดบัง หรือรบกวนสัญญาณ ชิปเซ็ตของจีพีเอส
รวมทั้งอัลกอริทึ่มที่ใช้ ซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก

World Champion Triathlete Mirinda Carfrae Teams Up with Polar

แล้วสื่งใดที่ทำให้ระยะทางที่วัดได้แตกต่างกัน
สิ่งแรกคือ Time to First fix นั้นเอง ถ้าการรับสัญญาณในช่วงเริ่มต้นทำได้ดี ความแม่นยำของระยะทาง ในการวิ่งก็จะทำได้ดีด้วยเช่นเดียวกัน สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงอีกสิ่งหนึ่งคือ การขาดหายของสัญญาณ ซึ่งบางที
เกิดจากสิ่งบดบัง เช่นตึกสูง ต้นไม้ หรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมที่ทำให้คุณภาพของสัญญาณที่รับได้ไม่ ดีเท่าที่ควร ซึ่งในอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย ก็จะมีการชดเชยสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยเช่นกันในบางรุ่น
อาทิเช่น ตัววัดความเร่ง Acclerometer เข็มทิศอิเล็คทรอนิคส์ ไจโรสโคป เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจากหลายๆ แหล่งก็จะถูกนำมาชดเชยความแม่นยำของจีพีเอสที่ขาดหายไปได้

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ GPS นั้นรับสัญญาณได้ไม่ดี ในนาฬิกาสำหรับการออกกำลังกายของคุณ มีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อความแม่นยำของ GPS หรือ GNSS สิ่งทีจำเป็นก็คือข้อคำนึงถึงเมื่อ
มีการใช้ชิปเซ็ต

1. การรบกวนกันของสัญญาณ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์ส่งคลื่นวิทยุ จะรบกวนการรับสัญญาณของระบบระบุตำแหน่ง

2. การวางเสาอากาศรับสัญญาณ ขนาดและตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณเป็นสาเหตุหลักที่จะส่งผลต่อความสามารถใน การรับสัญญาณ รวมทั้งการล็อคดาวเทียมเพื่อระบุตำแหน่ง

3. เกราะที่กำบังสัญญาณ GPS ชนิดของตัวเรือนทีเปรียบเสมือนโล่ห์ หรือเกราะกำบังสัญญาณดาวเทียม ทำให้ประสิทธิ ภาพในการรับสัญญาณลดลง

4. ซอฟท์แวร์ อัลกอริทึ่มในการแปลงค่าสัญญาณ GPS ไปเป็นค่าพิกัดตำแหน่ง ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะใช้อัลกอริทึ่มที่แตกต่างกันไป

สิ่งที่เขียนมาทั้งหมดก็เพื่อจะป้องกันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความแม่นยำของผลิตภัณฑ์ ที่คุณเลือกในการออกกำลังกายของคุณ มันไม่มีข้อมูลจีพีเอสของนาฬิกาตัวใดที่มีความแม่นยำมากที่สุดครับ เพียงแต่ข้อมูลที่ได้นั้นเช่น ระยะทาง ความเร็ว ฝีก้าว
เพส และระยะเวลา รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ การฟื้นสภาพ ถ้าเรารู้จักนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาใช้งาน ร่วมกันในการวางแผนการฝึกซ้อมและปรับปรุงโปรแกรมการฝึกซ้อมของเราให้มีประสิทธิภาพที่สุด เกิดการพัฒนา ต่างหาก
ที่เป็นสิ่งสำคัญกว่าที่เราจะมานั่งถกเถียงกันเรื่องของความแม่นยำของอุปกรณ์ เพราะ อย่างที่ผู้เขียนเขียนไปในตอนต้นก็คือ มีองค์ประกอบ เยอะมากที่ส่งผลต่อการระบุตำแหน่งจากดาวเทียม และส่งผลต่อความแม่นยำของจีพีเอสในอุปกรณ์การออกกำลังกายของคุณ…แต่สำหรับนักวิ่งที่ต้องการความแม่นยำของความเร็วและระยะทางในการวิ่งมากๆ ขอแนะนำให้ท่านใช้ Stride Sensor ซึ่งจะมีความแม่นยำที่สูงมากในการวัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งครับ