ล้วงลึก Polar Optical Heart Rate กับ Polar Precision Prime!

เทคโนโลยีในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนั้น เริ่มขึ้นมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ตั้งแต่เทคโนโลยีของสายคาดหน้าอก และพัฒนาปรับเปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยแสง Optical Heart Rate

Vina Sports Polar Precision Prime Vantage Titan

ถึงแม้ว่าการวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยสายคาดหน้าอก จะมีความแม่นยำมากในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยลำแสง นั้นก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสะดวก และมีสมรรถนะที่สูง ด้วยการวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยลำแสง ปัจจุบันก็ได้มีการศึกษาและวิจัยเป็นจำนวนมากทั้งการวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยสายคาดหน้าอก และการวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยลำแสง Polar Precision Prime ที่อยู่ใน Polar Vantage นั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยลำแสง

ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยลำแสงกันสักนิด

การวัดอัตรการเต้นขอหัวใจด้วยลำแสง มีการทำงานอย่างไร

เทคโนโลยีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยลำแสงนั้น จะใช้แสงวัดปริมาณการไหลของเลือดที่ผ่านไปยังตัววัด การเปลี่ยนแปลงปริมาณการไหลของเลือดนั้น ยิ่งเลือดมีการไหลผ่านเซนเซอร์เป็นปริมาณมาก แสงที่วัดได้ที่เซนเซอร์ก็จะน้อย ในทางกลับกัน ถ้าเลือดมีการไหลผ่านเนื้อเยื่อนั้นน้อย ปริมาณแสงที่วัดผ่านเซนเซอร์ ก็จะมีปริมาณมาก

การวัดการเปลี่ยนแปลงของแสงจากเซนเซอร์ในช่วงเวลาต่างๆ นั้น จะช่วยให้เราสามารถวัดช่วงของ Beat to Beat หรือ อัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละครั้ง และคำนวณกลับมาเป็นอัตราการเต้นของหัวใจได้ ซึ่งการวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยลำแสงนั้น เรียกว่า photoplethysmograph (PPG) อ่านเพิ่มเติม

หากคุณวางไฟฉายไว้ที่นิ้วของคุณมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ตาของคุณนั้นจะะเป็นสีแดงทั้งหมด แต่ด้วยเครื่องตรวจจับแสงที่แม่นยำคุณสามารถวัดและสังเกตว่าสีแดงนั้นแตกต่างกันไปตามการเต้นของหัวใจของคุณ (ในขณะที่หัวใจของคุณสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย )

Vina Sport Polar Precision Prime

Polar Precision Prime ขณะนี้ มีใน Polar Vantage V,M และ Polar Ignite

POLAR PRECISION PRIME

Polar Precision Prime เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาสำหรับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยแสงในรุ่นก่อนๆ ที่ข้อมูลที่ได้นั้นจะไม่มีความแม่นยำ เนื่องจาก การเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่จะไปรบกวนการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของ Polar Precision Prime ได้นำการวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยลำแสง มาผสมรวมกับการวัดการสัมผัสของผิวหนัง เพื่อปรับค่าของการวัดให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาการถูกรบกวนจากการเคลื่อนไหว Motion Artifact

Polar Precision Prime ทำงานอย่างไร

  1.  เพื่อแก้ปัญหาการถูกรบกวนด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย ทางโพลาร์ได้ใส่ ตัววัดความเร่งแบบสามมิติ ลงไปในอุปกรณ์ ทั้ง Polar Vantage M และ Polar Vantage V เพื่อวัดความเร่งและสัญญาณของแสงเพื่อทำการปรับค่าระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณของเลือดที่วัดได้จากเซนเซอร์ OHR ที่หัวใจปั้มออกมาก กับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของมือ ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจที่วัดด้วยเทคโนโลยี Polar Precision Prime นั้นมีความแม่นยำสูงที่สุด ในปัจจุบัน
  2. ปัจจัยที่สอง Polar Precision Prime นั้นมีการติดตั้ง LED ที่มีหลายความถี่คลื่นในการวัด ทำให้สามารถวัดได้หลายชั้นของหลอดเลือด และการมีปริมาณ LED ที่มีปริมาณมาก แม้จะมีความแม่นยำสูง แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเลือดที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากอัตราการเต้นของหัวใจหรือเกิดจากการถูกรบกวนจากการเคลื่อนไหว ซึ่งเทคโนโลยีนี้ จะเหมาะกับการออกกำลังกายในที่มีอากาศเย็น
  3. ปัจจัยที่สาม นอกจากการวัดปริมาณการไหลของหลอดเลือดด้วยลำแสงแล้ว Polar Precision Prime ยังวัดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของร่างกาย Galvanic Cell เมื่อเซนเซฮร์ด้านหลังของนาฬิกาไม่สัมผัสในจุดที่เหมาะสม ความผันผวนของสัญญาณหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าช่วยในการตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์มีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับผิวหนัง ทำให้การวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออพติคอลที่แม่นยำและเชื่อถือได้

Vina Sports Polar Training

Polar Precision time กับเทคโนโลยีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบอื่นๆ

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือ ปัจจุบันนั้นเป็นที่นิยมในการใช้งานในด้านการออกกำลังกาย หรือ ฟิตเนส ถึงแม้จะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเหมือนกัน แต่ความสามารถในการวัดไม่เท่ากัน เช่นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะนอนหลับ หรือ ในขณะที่คุณกำลังวิ่งมาราธอน

มีการวิจัยที่ตีพิมพ์ในช่วงฤดูร้อนปี 2019 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง การวัดอัตราการเต้นของหัวใจในขณะพัก ขณะทำงานบ้าน และ ออกกำลังกาย ด้วย Polar H10,Polar OH1 และ Precision Prime Technology ผลการศึกษาน่าสนใจมาก และสรุปได้ดังนี้

  • Polar H10 นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG ในขณะพัก มีค่าเท่ากัน และทำงานได้ดีกว่า ในขณะที่มีการออกกำลังกายเมื่อเปรียบเทียบกับการวัดอัตรากาเต้นของหัวใจแบบปกติ
  • Polar H10 นั้นเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจในภาคสนาม ทั้งการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาPolar OH1 และ Polar Precision Prime ถูกนำมาเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี Polar H10
  • สำหรับ Polar OH1 ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมโดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉลี่ยน้อยกว่า 1% ในทุกกิจกรรม สำหรับ Polar Precision Prime ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นระหว่าง 1-13% นั้นต่ำที่สุดเมื่อพักและสูงที่สุดในฟลอร์บอล

Polar Precision Prime เป็นวิธีเดียวในตลาด ที่กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อเอาชนะปัญหาที่อัตราการเต้นของหัวใจนั้นถูกรบกวนจากการเคลื่อนไหว ซึ่งรวมถึงเซ็นเซอร์ความเร่ง 3 มิติช่องสัญญาณออปติคอลหลายช่องโดยใช้ความยาวคลื่นแสงและการวัดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของผิวหนังเพื่อช่วยให้ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยลำแสงนั้นมีความแม่นยำที่สุดในปัจจุบัน

ในขณะที่เทคโนโลยีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบโพลาร์พรีซิชั่นไพร์มมีข้อดีในแง่ของความสะดวกสบายในการใช้งานทุกวัน แต่เซ็นเซอร์อัตราการเต้นหัวใจแบบโพลาร์ H10 ยังคงเป็นโซลูชั่น HR ที่ดีที่สุดสำหรับนักกีฬา สำหรับ การฝึกแบบหนักสลับช่วง การว่ายน้ำ การฝึกความแข็งแรง และ กีฬาไม้ตี

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความได้รับสิทธิ์ในการแปลจาก Polar.com