บริษัทวีณาสปอร์ต อินเตอร์เทรด จำกัด เราเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางด้านการกีฬาชั้นนำของประเทศ ขอขอบคุณลูกค้าของเราที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ในราคายุติธรรม เพราะเราเข้าใจความต้องการของลูกค้า ให้วีณาสปอร์ต ดูแลคุณซิคะ

ส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 16 จังหวัด 

บริษัท ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค ที่ไว้วางใจกับทางบริษัท ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สาย ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในภูมิภาค จำนวน 16 แห่ง

 

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ Wattbike ให้กับ ม.พะเยา จ.พะเยา

ส่งมอบครุภัณฑ์เครื่องวัดระดับกิจกรรมทางกายให้กับ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ไว้วางใจทางบริษัท ในการส่งมอบครุภัณฑ์ชุดวัดระดับกิจกรรมทางกาย Actigraph และ ซอฟท์แวร์ให้กับทางหน่วยงาน

ส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ราชภัฏอุดรธานี

ทางบริษัทขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ไว้วางใจ้ให้บริษัท ฯ ส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬา สำหรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา

ส่งมอบจักรยาน Wattbike ให้กับ สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่งมอบจักรยาน Wattbike เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมของสมามคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์ฝึกซ้อม สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้ในการเตรียมนักกีฬาซีเกมส์ 2017 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การประชุมวิชาการ ACPES 2017 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ทางบริษัท ได้ร่วม สนับสนุนการประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Physical Education, Health and Sport ASEAN Council of Physical Education and Sport ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ทางบริษัท ได้สนับสนุนวิทยากร ในเซสชั่นของ FMS: Functional movement Screen ,  Wattbike และ Polar GoFIT ในการประชุมวิชาการนี้ด้วย