Polar M460+PowerMeter โดยอาจารย์ชาย

อาจารย์ ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์   จากโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีวกลศาสตร์ ในกีฬาจักรยาน  ปริญญาเอก Doktor der Medizinwissenschaften, Universitätsmedizin Rostock, Germany

 

 

เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์วัดความเร็ว (Speed, km/h) ขณะขี่จักรยานที่ให้ความแม่นยำสูงในปัจจุบันนิยมใช้ระบบ วัดความเร็วด้วย GPS (Global Positioning System) ด้วยเหตุนี้ Polar M460 GPS Bike Computer (Finland) ซึ่งถูก ปล่อยสู่ตลาดจักรยาน ค.ศ. 2017 จึงเป็นอุปกรณ์ทางเลือกหนึ่งที่นักจักรยานมืออาชีพนิยมแถบยุปโรปนิยมใช้กัน อย่างแพร่หลาย เนื่องจากว่านอกจากจะแสดงความเร็วขณะขี่ที่แม่นยำสูงแล้ว Polar M460 ยังสามารถแสดงอัตรา การเต้นหัวใจต่อนาที (Heart Rate, bpm) ขณะขี่พร้อมกันแบบ Real-Time Processing ซึ่งรับสัญญาณ 5 kHz จากตัว วัดคลื่นการเต้นหัวใจ (Polar Heart Rate Sensor) ที่ติดกับสายคาดหน้าอก (Polar Chest Strap) หรือไม่ก็รับสัญาณ Bluetooth จากสายรัดข้อมือ (Polar Optical Heart Rate Monitor Armband)

 

รวมทั้งสามารถแสดงจำนวนรอบการปั่น ต่อนาทีด้วยอุปกรณ์ Polar Candence Sensor Bluetooth® Smart นอกจากนี้ยังสามารถแสดงการใช้กำลังเชิงกล (Mechanical Power, watt) และแรง (Force, N) ขณะออกแรงกดบนบันไดด้วยอุปกรณ์ Strain Gauge Sensor 8 ตัว ที่ติดตั้งในแกนบันไดจักรยานที่เรียกว่า Polar LOOK Kéo Power Bluetooth® Smart (France)

กรณีนี้สำหรับที่ นักจักรยานอาชีพต้องการทราบถึงกำลังที่ร่างกายผลิตออกไปเพื่อเอาชนะแรงต้านภายนอกทั้งหมดได้แก่ แรงเสียดทานล้อ แรงต้านอากาศ และแรงที่เกิดจากความชันของพื้น

ทีนี้มาพิจารณาดู Features ที่โดดเด่นของ Polar M460 มีอะไรกันบ้าง เริ่มด้วยมี น้ำหนักเบาแค่ 50 g หน้าจอแสดงผล แบบ Back Light กระทัดรัดมองได้อย่างชัดเจนขนาด 34.6 x 34.6 mm (128 x 128 pixels)

สามารถกันน้ำที่ระดับ IPX7 Waterproof Rating แบตเตอรี่ใช้ได้ถึง 16 hr สามารถ Upload ข้อมูลผ่าน Bluetooth สำหรับ Smartphone และ Tablet ทั้งระบบ Android และ iPhone หรือ Upload ข้อมูลผ่านสาย USB เชื่อมต่อ Notebook ซึ่งรูปแบบดังกล่าว ทั้งหมดจะ Upload ข้อมูลไปยัง Polar Flow Application ซึ่งแสดงผลในรูปแบบของกราฟ Parameter ต่างๆ ใน การฝึกซ้อมในวันนั้นๆ

มีระบบแจ้งเตือนตามที่ตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้า นอกจากนีัยังมี LED Safety Light สำหรับการ ฝึกซ้อมในยามค่ำคืน นอกจากนั้นมาดู Training Parameters หลักๆ ที่นักจักรยานสามารถดูได้จากหน้าปัด Polar M460 ได้แก่ ชีพจร (Heart Rate) การเผาพลาญพลังงาน (Calories) เวลา (Time) ความเร็ว (Speed) ระยะทาง (Distance) จำนวนรอบ (Cadence) ระดับความสูงชัน (Altitude) อุณหภูมิ (Temperature) แรงกด (Force) และกำลัง (Power) ซึ่งค่าที่ได้จาก Training Parameters เหล่านี้ ยังสามารถกำหนดหรือเลือกดูได้แบบ ค่าต่ำสุด ค่ามากสุด และค่าเฉลี่ย รวมทั้งระดับการฝึกซ้อม (Training Zones) ที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อมูลที่แสดงผลจาก Polar Flow Web Application (flow.polar.com) สามารถแสดงผลได้อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลไปยังแอพลิเคชั่นอื่นๆ เช่น Strava, Training Peak ได้อีกด้วย หรือ จะส่งออกไฟลล์มาเป็นรูปของ Text หรือ TCX ไฟลล์สำหรับแอพลิเคชั่นอื่นๆ ได้อีกมากมาย

ติดตามบทความอื่นๆ จากทีมงานของวีณาสปอร์ต