แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

1080 Motion เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนาความเร็ว พลัง ความแข็งแรง และความคล่องแคล่วว่องไว ในเครื่องเดียวกัน เป็นอุปกรณ์ที่นักกีฬาระดับโลกเลือกใช้ ควบคุมความหนักด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบมอเตอร์ ทำให้มีความแม่นยำสูงเพื่อการฝึก VBT: Velocity Based Training และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายชนิดกีฬา  ในรูปแบบของ Ballistic, Eccentric,Isokinectic และอีกมากมาย สามารถสร้างแรงต้านสูงสุดได้ 300 กิโลกรัม หรือ 3 เท่าของการฝึกแบบ Eccentric Overload