แสดง %d รายการ

ระบบวิเคราะห์การเดินจาก Microgate สามารถวิเคราะห์การเดิน Gait Analysis ด้วยระบบที่ติดตั้งง่ายให้ข้อมูลครบถ้วน ทำให้ Optogait จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายสำหรับคลินิก กายภาพบำบัด และเวชศาสตร์ฟื้นฟู