แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

ผลิตภัณฑ์จาก Microgate บริษัทผู้นำทางด้านระบบจับเวลา และ การวัดสมรรถนะทางการกีฬา ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการฝึกซ้อมกีฬา ที่ถือว่า เป็นมาตรฐานในการวัดการกระโดดที่แม่นยำ เมื่อเปรียบเทียบกับ Force Place