แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

Witty ระบบทดสอบและสร้างโปรแกรมฝึกแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับกีฬา สามารถสร้างการฝึกเพื่อพัฒนาเวลาปฏิกริยาตอบสนอง และ การฝึกเพื่อพัฒนาระบบประสาท Cognitive training