แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

 

ผลิตภัณฑ์ระบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ด้วยซอฟท์แวร์ DMA7 ที่รองรับการวิเคราะห์แบบ 3 มิติ 6 DOF แบบเรียลไทม์พร้อมด้วยระบบติดตามการเคลื่อนที่ของมาร์คเกอร์แบบอัตโนมัติ ที่มีความละเอียดระดับ Sub Pixel รวมไปถึงระบบการซิงโครไนซ์วีดีโอระดับนาโนวินาที ทำให้ระบบมีความละเอียดสูงมาก ในการวัดและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ทั้งงานวิศวกรรม และงานด้านชีวกลศาสตร์การกีฬา ระบบ DMAS 7 รองรับกับกล้องวีดีโอความเร็วสูงได้หลากหลายทั้งแบบ CoaXpress 10 GIG และ แบบ GIG-E พร้อมอุปกรณ์แบบอะนาล็อก และดิจิตอล ที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลาย ทั้ง อะนาล็อก ดิจิตอล หรือ TCP/IP Protocol ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น Standford และหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำ เช่น NASA,NOAA , US AIRFORCE เป็นต้น

    Spica Technology Corporation’s 3D Digital Motion Analysis System – DMAS7™, supports 3D-6DOF Real-Time and Automatic tracking with auto labelling to subpixel accuracy, including the simultaneous recording of synchronized video, and offers users a choice of either static or dynamic calibration. DMAS7™ supports uncompressed video capture and tracking with any number of CameraLink, CoaXPress or networked GigE progressive scan machine vision cameras. DMAS7™ is also capable of importing video from external file formats such as AVI, MPEG and of any size without restrictions. Simultaneous capture and synchronization of audio, analogue and digital data, GPS, IRIG-B, Force platforms, EMG etc. are also supported.

No Proprietary Hardware standard commercial off the shelf (COTS) hardware including cameras, frame grabbers and processing hardware. Digital Technology designed around the very latest in digital imaging technologies to fully take advantage of the recent advances in cam มิติeras, processing and networking. We are therefore able to offer digital image processing previously not available in the motion capture industry and can bring more advanced tracking algorithms with subpixel marker centroid calculations and auto labelling.