ผลิตภัณฑ์ Ergometer จากประเทศออสเตรีย ผู้นำด้านการพัฒนา Ergomter ที่สามารถวัดแรงได้ด้วย Strain Guage เทคนิค ทำให้เราสามารถวัดงานและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาได้ทุกช่วยของการออกกำลังกายและการฝึกซ้อม  ประกอบด้วย

  1. Kayak Ergomter
  2. Canoe Ergometer
  3. Rowing Ergometer
  4. Swim Ergometer
ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก