1080 Cable

1080 Cable ออกแบบมาเพื่อการฝึกซ้อมและการเตรียมร่างกายสำหรับกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการควบคุม ความเร็วและแรงต้านที่เป็นหัวใจสำคัญของการฝึกด้วยความเร็ว VBT (Velocity Based Training)

ควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัส และมีแบตเตอรรี่ในตัวสามารถนำไปใช้ในการฝึกได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

  • จัดจำหน่ายโดย Vina Sports
  • พร้อมดูแลด้วยเจ้าหน้าที่เทคนิค
  • ทีมงานผู้ชำนาญงานที่ผ่านการฝึกอบรมจาก 1080 Motion
หมวดหมู่: