1080-Quantum

1080 Quantum

อุปกรณ์สำหรับการทดสอบ การฝึก และการฟื้นฟู สำหรับนักกีฬาและการออกกำลังกาย ที่ถูกออกแบบผสมผสาน การฝึกความแข็งแรงและความเร็วเอาไว้ด้วยกัน ด้วยหน้าจอทัชสกรีน ที่คุณสามารถออกแบบการฝึกที่มีความเฉพาะเจาะจงได้มากกว่าการฝึกความแข็งแรงด้วยแรงต้านแบบเดิมๆ

หมวดหมู่: