1080 SPRINT

1080 สปรินท์ อุปกรณ์สำหรับฝึกเพื่อพัฒนาควาามเร็ว พลัง ความแข็งแรง และความคล่องแคล่วว่องไว มาพร้อมกับการเชื่อมต่อด้วยแทปเล็ต ที่มาพร้อมกับการบอกข้อมูล และการกำหนดโปรแกรมการฝึกซ้อมอย่างแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการฝึกแบบ VBT: Velocity Based Training ให้กับนักกีฬาของคุณ

หมวดหมู่: