Force Plate-BMS464508

BMS464508 (ก่อนหน้านี้คือ OR6-7) เป็น Force Plate  “ขนาดมาตรฐาน” สำหรับการศึกษาการเดินในผู้ใหญ่และในเด็ก และใช้ในห้องปฏิบัติการหลายร้อยแห่งทั่วโลก Force Plate แยกแบบหลายแกนซึ่งได้รับความนิยมสำหรับการวิเคราะห์การเดิน สามารถใช้ได้เกือบทุกงาน ตั้งแต่การทดสอบการทรงตัวของมนุษย์ในผู้ใหญ่หรือวัยรุ่น ไปจนถึงการเดินสุนัข

หมวดหมู่: