AnyBody Musculoskeletal Modeling Software

    ซอฟท์แวร์จำลองการทำงานของกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการใช้งานซอฟท์แวร์ สำหรับหน่วยงาน สถานศึกษา หรือ บริษัทที่มีความสนใจในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบสินค้า และวัสดุภัณฑ์ ความสามารถของ Anybody Musculoskletal Modeling ที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยอัลเบิร์ก ประเทศเดนมาร์ก นอกจากนี้ Anybody ยังถูกนำมาใช้งานในการวิจัยและพัฒนาต่างๆมากมาย