OctaMon / OctaMon+

ผลิตภัณฑ์วัดปริมาณออกซิเจนในสมองและความอิ่มตัวของเนื้อเยื่อ จาก Artinis ผู้นำด้านการวัดการทำงานของสมองและกล้ามเนือ

สนใจผลิตภัณฑ์จาก Artinis ติดต่อ Vina Sports หมายเลขโทรศัพท์ 097-392-4965

หมวดหมู่: