เครื่องวัดปริมาณกรดแลคติกในเลือด Lactate Plus

เครื่องวัดปริมาณกรดแลคติกในเลือด Lactate Plus ใช้เวลาการตรวจเพียง 13 วินาที แผ่นตรวจเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง สำหรับการวิเคราะห์ความเข้มข้นของกรดแลคติกในเลือด เพื่อวางโปรแกรมการฝึกซ้อม ในกีฬาประเภทต้องการความอดทน

  • ตัวแทนจำหน่าย
  • รับประกันการใช้งาน
  • อะไหล่มาตรฐาน
  • ปรึกษาการใช้งาน และ โปรแกรมการฝึกซ้อมโดยผู้เชี่ยวชาญฟร