Lactate Plus Starter Kit

อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณกรดแลคติกในเลือดสำหรับนักกีฬา Lactate Plus ใช้เลือดในการตรวจเพียง 0.7 ไมโครลิตร และใช้เวลาในการตรวจเพียง 13 วินาที เหมาะสำหรับการทดสอบหาจุดเริ่มล้าของนักกีฬา ด้วยการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำมากที่สุดสำหรับการหาจุดเริ่มล้า Lactate Treashold เพื่อกำหนดโปรแกรมการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬา

  • ตัวแทนจำหน่าย
  • บริการหลังการขาย
  • รับประกัน 1 ปี
  • มีแผ่นตรวจ และอะไหล่สต็อค