แผ้นตรวจวัดปริมาณกรดแลคติก 1 Vail 25 Test

4,000 ฿

  • แผ่นทดสอบปริมาณกรดแลคติก Lactate Plus 1 หลอด มี 25 ชิ้น