Optojump Next+: อุปกรณ์วัดความสามารถใน การกระโดด การเดินและการวิ่ง

ผลิตภัณฑ์วิเคราะห์การเดิน วิ่ง และ กระโดด จาก Microgate srl. ประเทศ อิตาลี เพื่อการวัดและวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุด บวกกับ ความเชี่ยวชาญของ Microgate ในการเป็นผู้นำระบบจับเวลาในการแข่งขันกีฬาชั้นนำของโลก ทำให้ข้อมูลที่วัดด้วย Optojump Next จึงเป็นข้อมูลที่เที่ยงตรง และ มีความเชื่อมั่นสูง และได้รับการยอมรับจากวงการวิจัย ในการเป็นเป็นเครื่องมือมาตรฐานในการวัดความสามารถในการ กระโดด การเดิน และการวิ่ง

บริษัท วีณา สปอร์ต อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่: