PNOE Portable VO2max Analyzer

เครื่องวิเคราะห์แก๊สแบบพกพา PNOE นวัตกรรมใหม่สำหรับการทดสอบปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุด และประสิทธิภาพของระบบหายใจ เพื่อความแม่นยำในการออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โปรแกรมลดน้ำหนัก โปรแกมพัฒนาความอดทนของร่างกายอย่างแม่นยำ มีทั้งเซนเซอร์วัดทั้งปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ คุณจึงมองเห็นภาพชัดเจนสำหรับระบบหายใจ รวมทั้งความแม่นยำของจุดเริ่มล้า ด้วยเทคนิค V-Slope Method ในการคำนวณปริมาณจุดเริ่มล้าจากลมหายใจ ทำให้ PNOE กลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้การทดสอบปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุด ไม่เป็นเรื่องที่ยาก และราคาแพงอีกต่อไป