POLAR M200 DESIGN FOR RUNNER

0 out of 5

5,400.00 ฿

นาฬิกาวัดอัตราการเต้นของหัวใจ โพลาร์ รวมทุกอย่างเกี่ยวกับการวิ่ง ออกแบบมาเพื่อทำให้คุณสนุกสนาน และฝึกได้อย่างถูกต้องตามหลักการฝึกวิ่งอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามระดับกิจกรรมทางกาย Physical Activity Monitoring ช่วยให้คุณติดตามระดับกิจกรรมทางกายของคุณได้ในแต่ละวัน

  • ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Polar
  • รับประกันการใช้งาน
  • อะไหล่มาตรฐาน
  • ปรึกษาการใช้งาน และ โปรแกรมการฝึกซ้อมโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี
  • ศูนย์ซ่อมมาตรฐานโดย Polar
Compare

Description

 

 SMART CALORIES

บอกคุณเกี่ยวกับปริมาณพลังงานที่คุณใช้ไปในการออกกำลังกาย โดยคำนวณจาก น้ำหนัก อายุ ส่วนสูง เพศ อัตรการเต้นของหัวใจสูงสุด และ ความหนักในขณะออกกำลังกาย โพลาร์ ใช้เวลาในการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบในการบอกปริมาณการใช้พลังงานได้อย่างแม่นยำ

 ACTIVITY GUIDEแสดงปริมาณาของกิจกรรมในแต่ละวัน และช่วยแนะนำให้คุณไปถึงเป้าหมายของกิจกรรมทางกายได้ในแต่ละวัน

 ACTIVITY BENEFITให้คำแนะนำเป็นรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ

 TRAINING BENEFITแสดงผลและกระตุ้นคุณผ่านข้อมูลย้อนกลับภายหลังจากการฝึกซ้อมหรือการออกกำลังกายในทันที

 RUNNING INDEXแสดงความสามารถในการวิ่งของคุณ ดัชนีในการวิ่ง ทำงานร่วมกับ แอพลิเคชั่น Polar Flow

 RUNNING PROGRAM

สามารถออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อม และสร้างแผนการฝึกซ้อมได้จาก แอพลิเคชั่น Polar Flow สามารถเลือกระยะเป้าหมาย 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน และ มาราธอ และคุณจะได้รับแผนการฝึก และเป้าหมายในการฝึกซ้อมของคุณ

m200_ecosystem

เชื่อมต่อกับแอพ Get connected

เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจโพลาร์ ออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับแอพลิเคชั่นต่างๆ รวมถึงบริการและอุปกรณ์เสริม มากมาย  คุณจึงมั่นใจในการฝึกซ้อมของคุณได้อย่างต่อเนื่องและไม่สะดุด เราขอแนะนำให้คุณใช้ แอพลิเคชั่นและระบบ Polar Flow ทั้ง Android และ iOS

POLAR FLOW WEB SERVICE AND APP

ติดตามการฝึกซ้อมของคุณในแต่ละวัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ ที่จะทำให้คุณไป
ถึงเป้าหมายของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังติดตามกิจกรรมทางกายในแต่ละวัน
ของคุณเพื่อช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

POLAR COACH

เครื่องมือแบบออนไลน์ที่เปรียบเสทือนผู้ฝึกสอนส่วนตัวของคุณ จะบอกคุณเกี่ยวกับพัฒนาการและความก้าวหน้าของการฝึกซ้อม ฟรี

3RD PARTY SERVICES

คุณสามารถเชื่อมต่อ แอคเค้าท์ โพลาร์โพลว์ของคุณเข้ากับแอพลิเคชั่นอื่นๆได้อีกมากมาย เช่น Strava, MyfitnessPal และ Training Peak รวมทั้ง Endomondo