Polar Team PRO

Polar Team Pro: The Team solutions

บริษัท วีณา สปอร์ต อินเตอร์เทรด จำกัด ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ พร้อมความแตกต่าง ดังนี้

  1. ซอฟท์แวร์การใช้งาน Polar Cloud Service 2 ปี
  2. บริการหลังการขายโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
  3. ช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูล และให้คำแนะนำ โดยผู้เชี่วชาญ
  4. มีระบบ API สามารถต่อเชื่อกับแอพลิเคชั่นอื่นๆ และการฝึกที่เฉพาะเจาะจง
  5. รับประกันสินค้า 2 ปี