พฤติกรรมการนอนหลับ

เรื่องการนอนหลับพักผ่อนนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การรักษาความสมดุลกันระหว่างการทำงาน กิจกรรม การออกกำลังกาย และการพักผ่อน จึงเป็นหัวใจหลักของมนุษย

โดยทั่วไปเวลานอนของมนุษย์นั้นจะอยู่ระหว่าง 8-10 ชั่วโมงนะครับ แต่เราลองมาดูข้อมูลปัจจุบัน จาก Polar Sleep Plus ที่จะทำให้คุณทราบถึงการนอนพักผ่อนของคนทั่วโลกนะครับ ซึ่งโพลาร์ได้ทำข้อมูลออกมาเป็น info Graphic เพื่อง่ายต่อการเข้าใจนะครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา

จากข้อมูลของ Polar Sleep Plus ที่มีอยู่ในนาฬิกา ของ Polar รุ่น M430 และ A370 นะครับ ในตอนก่อนหน้านี้

เกี่ยวกับการนอนหลับพักผ่อนในนักกีฬา 

ข้อมูลของผู้ใช้งานทั่วโลก ที่ใช้ในการศึกษานี้ มีประมาณ 6,105,544 ตัวอย่างการนอนหลับ ในตอนกลางคืนนะครับ สำหรับคนที่หลับกลางวัน หรือ หลับไม่เป็นเวลา จะไม่ถูกนำมาคิดนะครับ

โดยเฉลี่ยแล้วคนทั่วโลก มีการนอนหลับเฉลี่ยประมาณ 7 ชั่วโมง 22 นาที  ระยะเวลาในการนอนหลับนานที่สุด เกิดขึ้นที่ประเทศ เอสโตเนีย คือ ประมาณ 7 ชั่วโมง 36 นาที ส่วนประเทศที่มีระยะเวลาการนอนหลับสั้นที่สุด ก็คือ ประทศญี่ปุ่น ประมาณ 6 ชั่วโมง 33 นาที

ความแตกต่างระหว่างเพศระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า ระยะเวลาการนอนหลับเฉลี่ยของเพศหญิงนั้น มากกว่าผู้ใชาย ประมาณ 22 นาที

มาดูตัวต่อไปคือ ระยะเวลาการเข้านอน พบว่า 5 อันดับของประเทศที่มีการเข้านอนเร็วที่สุด นั้่นก็คื แอฟริกา ออสเตรเลีย คอสตาริก้า โคลัมเบีย และ ฮังการี ตามลำดับ

ส่วนการตื่นเร็วที่สุด พบว่า แอฟริกาใต้ จะมีการตืานที่เร็วที่สุด คือประมาณ 6 โมง 6 นาที ส่วนประเทศที่นอนดึกที่สุด นั้นได้แก่ ฮ่องกง เข้านอนเวลาประมาณ 00:52 และ สเปน 00:45

ส่วนระยะเวลาการนอนหลับเฉลี่ยของประชากรทั่วโลก นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 6 ชั่วโมง 53 นาที ที่เป็นการหลับจริงๆ

ส่วนกลุ่มที่มีการนอนหลับที่ดี โดยไม่ค่อยพบการตื่นระหว่างการนอนหลับ จะเป็นช่วงอายุระหว่าง 18-29 ปี ส่วนกลุ่มที่มีการตื่นขึ้นมา ระหว่างการนอนหลับ หรือ หลับไม่ค่อยสนิท นั้นจะเป็นช่วงอายุ 40-64 ปี

สำหรับความคะแนนของความต่อเนื่องในการนอน นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 3.2 คะแนนจาก 5 คะแนน โดยที่ประเทศที่มีการนอนหลับได้ดี และต่อเนื่อง อันดับ 1 คือ ประเทศฟินแลนด์ คะแนนอยู่ที่ 3.4

ส่วประเทศที่มีการนอนหลับและมีการตื่นขึ้นมาระหว่างการนอนมากที่สุดคือ ประเทศจีน

สำหรับการถูกรบกวนการนอนหลับ สองประเทศที่ครองแชมป์คือ สหรัฐอเมริกา และ ฝรั่งเศส

จากข้อมูลทั่วโลก เราแสดงข้อมุลเป็นช่วงเวลาที่เข้านอน และระยะเวลาการนอนของแต่ละประเทศ รวมทั้งระยะเวลาที่ตื่นนอนดังแผนภาพนี้

ตัวอย่างการนอนหลับจาก Polar Flow Web Application

     แล้วคุณหละครับ มีพฤติกรรมการนอนเป็นอย่างไร ให้ Polar Sleep Plus คอยติดตามการนอนของคุณ เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี และ พักผ่อนอย่างเพียงพอ โดย Polar Sleep Plus มาพร้อมกับ Polar A370 และ Polar M430 ครับ หากคุณใส่นอน ระบบจะบันทึกการนอนของคุณและแสดงผลให้คุณเกี่ยวกับ ปริมาณและคุณภาพการนอนของคุณ ผ่าน Polar Flow ครับ