บทความทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย และสุขภาพ จากทีมงาน วีณาสปอร์ต Polar สรรหามาฝากกันเป็นประจำ สามารถเสนอแนะบทความต่างๆ (eg.สรีรวิทยาการกีฬาและออกกำลังกาย,โภชนาการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย,ชีวกลศาสตร์,การฝึกซ้อม,การบาดเจ็บ เป็นต้น) หรือสอบถามปัญหาเกี่ยวกับบทความได้ที่ อีเมลล์ [email protected] หรือ ที่ เฟสบุคของเรา 

Preview Polar Verity Sense

โพลาร์ ได้เปิดต [...]

อ่านเพิ่มเติม
Review:Polar Vantage V

สวัสดีครับหลังจ [...]

อ่านเพิ่มเติม