Wattbike: เพิ่มพลังในการปั่นจักรยานด้วย Wattbike Hub

แน่นอนว่าปัจจัยสำคัญหนึ่งของการปั่นจักรยานนั่นก็คือ พลังขา  แม้ว่าเราจะเพิ่มความอดทน Endurance สำหรับการปั่นจักรยาน แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะรักษาความต่อเนื่องของพลังขาได้ ดังนั้น วันนี้ Watt bike Center เราจึงมีวิธีในการฝึกเพื่อพัฒนาพลังในการปั่นจักรยาน ด้วย Watt bike มาฝากกัน ยิ่งเข้าสู่การระบาดระลอก 3 แล้ว การฝึกด้วย Watt bike จะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง เพราะสามารถฝึกได้ในระหว่างกักตัวนั่นเอง

         30/30  Watt bike Hub – HIIT Category

           ระยะเวลาในการฝึก 28 นาที

30/30 นั้นเป็นการฝึกที่สั้น แต่จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความสามารถของการปั่นจักรยานได้ ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการทำงานแบบซ้ำๆ ด้านพลังของการปั่นจักรยาน Repeat maximum power และ ปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุด VO2max

            Cyclist VO2 max builder – Watt bike Hub – Endurance Category

              ระยะเวลา 60 นาที

โปรแกรมการฝึกนี้จะช่วยพัฒนาปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกาย VO2max นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโซนของพลังในการปั่นจักรยาน FTP : Functional Threshold power

­

            5/5/5 SPIKE – WATTBIKE HUB – ENDURANCE CATEGORY

            ระยะเวลาในการฝึก 1 ชั่วโมง 15 นาที

โปรแกรมการฝึกซ้อม 5/5/5 Spike Workout นั้นจะช่วยเสริมสร้างร่างกายในช่วงท่อนล่างในการผลิตแรงและพลังในการปั่นจักรยาน ซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มความสามารถในการกระชากหนีคู่แข่ง โดยการดึงพลังจากกล้ามเนื้อมาใช้งานได้เป็นช่วง ๆ โดยรูปแบบในการปั่นนั้นจะเป็นลักษณะแบบหนักสลับเบา โดยคุณจะเกิดความเมื่อยล้าภายหลังจากการฝึกซ้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเส้นใยกล้ามเนื้อและความทนทานต่อกรดแลคติก ในการปั่นจักรยานของคุณ

สำหรับโปแกรมที่เรามาแนะนำในวันนี้ นั้นลองนำไปปรับใช้กันดู หากท่านไม่มีจักรยาน Watt bike เตรียมพบกับ Watt Studio Thailand ที่จะช่วยให้คุณฉีกข้อจำกัดในการปั่นจักรยานของคุณ เร็วๆนี้